top of page

חבלי לידה

נראה כי עוד לא נברא הדבר שישתווה לרגע בו את חובקת לראשונה את הבייבי שלך.

אהבה אדירה שמציפה אותך, הקלה גדולה. הידיעה שמעכשיו ולתמיד יהיו נפשותיכם מחוברות ויחד תצעדו בשביל החיים האלה. רגע שמסכם באחת חודשים של המתנה וציפייה, התכוונות ורצון עז. הבשלה וגדילה של משהו חדש בך. מיצוי כל הטוב שאת לכדי יצירה שאין דומה לה. שנובעת מתוכך וצומחת בתוכך בקצב משלה.

אין על הרגע הזה של ללדת מתוכך חלק ממך וללוות אותו בדרכו לאויר העולם.

והבייבי הזה לא חייב להיות תינוק. הוא יכול להיות הגשמה מסוג אחר. במקום בו אני מונחת עכשיו ככה זה מרגיש לי. חבלי הלידה של האתר שלי בעיצומם. תיכף הוא כאן, כבר מרגישה אותו ממש, מתרגשת לקראתו. רוצה להראות לעולם את פרי יצירתי, להרבות אהבה.

יודעת שזה קרוב, ממתינה וקשובה, רק עוד כמה צירים והוא כאן... במלוא תפארתו. וליבי שלו כבר עכשיו, יהיה אשר יהיה...

תיצרו חיים

תחיו ביצירה

תגשימו.

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page